Het rapport na thuisonderwijs

Vol trots liet onze dochter (groep 7) haar rapport met tekeningen en schouderklopjes van de leerkracht zien. In de weken ervoor had ik al begrepen dat er geen voortgangsresultaten in het rapport zouden staan. De school had ervoor gekozen om wel de Cito af te nemen maar de resultaten niet in het rapport te vermelden. Daar valt wat voor te zeggen gezien de afgelopen maanden.
Scholen mogen zelf bepalen hoe ze de ontwikkeling van de leerlingen exact in beeld brengen. Dat kan bijvoorbeeld met toetsen, observaties en/of andere middelen. Wel zijn scholen sinds het schooljaar 2014/2015 verplicht om een eindtoets af te nemen en een leerlingvolgsysteem (LVS) te gebruiken. Door Covid-19 en het gegeven thuisonderwijs verviel de plicht dit keer.
Om mij heen merk ik dat door scholen verschillend omgegaan is met de laatste meting en de communicatie hierover. Tegelijkertijd merk ik onrust/onzekerheid onder ouders die toch graag willen weten waar hun kind nu staat in zijn of haar ontwikkeling. “Heeft mijn kind wel of geen achterstand opgelopen en zijn er dingen die we in de gaten moeten houden?”, is een geluid dat ik veel hoor.
Mocht je het als ouder prettig vinden als ik hierover met je meedenk, neem dan gerust contact op. In de praktijk heb ik de beschikking over BOOM LVS-toetsen op het gebied van o.a. rekenen-wiskunde, begrijpend lezen, hoofdrekenen en technisch lezen. Met deze toetsen kan ik snel en objectief inzicht krijgen in de ontwikkeling van jouw kind zodat je weet hoe hij/zij ervoor staat.
Voor meer informatie en het maken van een afspraak: praktijktof.nl/afspraak

Pin It
LBRT
BGN
Adiona