Samenwerking

Per 1 oktober werken logopediste Elsmarijn van ’t Wout en remedial teacher/kindercoach Judith de Gier samen onder één dak.

“De combinatie van logopedie en remedial teaching is eigenlijk een hele logische”, zegt Elsmarijn van ‘t Wout. “Beide disciplines hebben op een aantal gebieden een duidelijke overlap;
Door logopedische problemen lopen kinderen soms vast in het leerproces en/of ze lopen op...

Pin It

Heeft jouw kind moeite met rekenen en twijfel je of je kind wellicht een rekenprobleem of dyscalculie heeft, dan kan het raadzaam zijn om de ZAREKI-R-NL af te laten nemen.
Met deze test worden de deelvaardigheden die ten grondslag liggen aan rekenen in kaart gebracht.
Het is een screeningsinstrument; er mag aan de hand van de Zareki-R-NL geen diagnose dyscalculie gesteld worden! Om de diagnose te...

Pin It

Vol trots liet onze dochter (groep 7) haar rapport met tekeningen en schouderklopjes van de leerkracht zien. In de weken ervoor had ik al begrepen dat er geen voortgangsresultaten in het rapport zouden staan. De school had ervoor gekozen om wel de Cito af te nemen maar de resultaten niet in het rapport te vermelden. Daar valt wat voor te zeggen gezien de afgelopen maanden.
Scholen mogen zelf...

Pin It

Toets

Door de afgelopen periode van Covid-19 en thuisonderwijs is de afname van de Entreetoets voor veel huidige groep 7 leerlingen doorgeschoven naar eind september.
Normaal gesproken wordt de toets aan het einde van groep 7 afgenomen. De resultaten laten zien hoe je kind ervoor staat op het gebied van Taal, Rekenen en, als de school daarvoor kiest, Wereldoriëntatie of Studievaardigheden. Ook geeft de...

Pin It