Kindercoaching

Maak jij je zorgen om je kind en vind je het prettig als iemand eens met je meekijkt? Aan de hand van allerlei spelvormen help ik jouw kind zicht te krijgen op wat er leeft en leer hem/haar vaardigheden om met een probleem om te gaan. Ik zie kindercoaching als een waardevolle aanvulling op mijn diensten als remedial teacher en kindergewichtsconsulent. Waar remedial teaching gaat over leren en mijn werk als kindergewichtsconsulent over het aanleren van gezonde gewoontes gaat het bij kindercoaching meer om het kind zelf. Wat heeft het kind nodig om weer lekker in zijn/haar vel te zitten? Vragen kunnen heel divers zijn en gaan bijvoorbeeld over concentratie, faalangst, gedragsproblemen, hoogsensitiviteit, omgaan met emoties, onzekerheid, pesten en verwerking van een scheiding. Wil je meer weten? Neem gerust vrijblijvend contact op.

LBRT
BGN
Adiona