Ed Spruijt, seniordocent/onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht heeft het KIES-programma gevolgd en de effecten gemeten:

  1. Kinderen communiceren beter met hun ouders (als KIES-coaches activeren we de kinderen om te benoemen wat ze nodig hebben of wensen, en dit aan ouders te laten weten).
  2. Kinderen ervaren een groter gevoel van welzijn (ruimte om kind te kunnen zijn).
  3. Kinderen begrijpen de scheiding beter (in de groep zijn zij elkaars lotgenoten, kunnen ze steun ontvangen en bieden, en krijgen ze meer zicht op hun eigen situatie en de daarmee gepaard gaande gevoelens en gedachten).
  4. Kinderen weten beter wat te doen als er problemen zijn (kinderen leren steun vragen, hebben zicht op wie ze in vertrouwen kunnen nemen en kunnen hun gevoelens en gedachten beter delen)
  5. Kinderen hebben frequenter contact met de uitwonende ouder (vaker de vader). Kinderen hebben beide ouders nodig in hun leven. Als ouders samen ouder kunnen blijven geeft dit voor een kind minder aanleiding tot loyaliteitsproblemen.

Ed Spruijt heeft daarnaast 5 factoren geformuleerd die bepalend zijn voor het welzijn van kinderen na een echtscheiding:

  1. Onderlinge communicatie (daar waar ouders dit goed kunnen, kan een kind weer verder).
  2. Stabiliteit van de verzorgende ouder.
  3. Bijkomende veranderingen (hoe minder, hoe beter).
  4. Financiële achteruitgang.
  5. De band met de uitwonende ouder (en niet de frequentie van het contact).

Het NJI heeft KIES opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies.
Zie daarvoor de bijlage van het NJI Wegwijzer Kind en Scheiding. Kijk voor meer informatie over KIES: www.kiesvoorhetkind.nl 

Pin It