Covid-19 maatregelen

Voor ieders veiligheid gelden de richtlijnen van het RIVM;

  • Kinderen komen zoveel mogelijk alleen;
  • Contacten met ouders/school verlopen zoveel mogelijk telefonisch, via Skype of mail;
  • Verzet de afspraak of wijzig de afspraak in online begeleiding als:
    • Je kind of een huisgenoot één van de symptomen: niezen, benauwdheid, koorts, keelpijn of hoesten heeft.
    • Iemand uit de directe omgeving van het kind korter dan twee weken geleden genezen is van Corona.
  • Bij binnenkomst worden handen gedesinfecteerd;
  • In de praktijkruimte wordt zoveel mogelijk 1,5, meter afstand gehouden;
  • Breng en haal je kind op het afgesproken tijdstip om te voorkomen dat het te druk wordt in de wachtruimte
LBRT
BGN
Adiona