PraktijkTOF! staat voor laagdrempelige ondersteuning op sociaal-emotioneel gebied voor kinderen van 7-12 jaar.
PraktijkTOF! is een gecontracteerd zorgaanbieder voor de gemeentes

 Buren 
Culemborg 
West Betuwe 
  Tiel
Neder-Betuwe
West Maas en Waal


onder perceel 4, Individuele Begeleiding.

Dit betekent, dat ouders met een verwijsbrief van huisarts of schoolarts begeleiding vergoed krijgen.

Voor welke hulpvragen kun je terecht?

 hulpvraag
 • Begeleiding na echtscheiding
 • Emotieregulatietraining
 • Zelfbeeldtraining
 • Faalangsttraining
 • Sociale Vaardigheidstraining en weerbaarheid
 • Begeleiding bij rouw

Wat kun je verwachten?

 • Gecertificeerd KIES Coach voor individuele begeleiding na echtscheiding 7+
 • EuREKA Emotieregulatietraining 10+
 • COMET Zelfbeeldtraining 8+
 • Eerste hulp bij faalangst 10+
 • De Coole Kikker zoekt een vriendelijke vriend 7+
 • Gedeeld Verdriet 7+
 

 In de begeleiding kan aanvullend gebruikgemaakt worden van verschillende creatieve werkvormen, beweging (Boksend Opvoeden, Rots & Water), technieken en materialen.